AED (Automatizovaný externí defibrilátor)

Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) je přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace.

AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení tak trénovaní zachránci.
Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.
V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou fibrilací.
Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus.
Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75%.
Veřejný přístup k AED tak představuje šanci časného provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.

Mobilní aplikace Záchranka
Mobilní aplikace Záchranka a tento webový portál nabízí ucelenou databázi všech veřejně dostupných defibrilátorů v České republice, které využívá i Zdravotnická záchranná služba (ZZS).
Tato platforma umožňuje vyhledávat nejbližší dostupný AED a dále rozšiřovat jejich databázi.
V případě pozorovaného kolapsu postiženého je operátor ZZS na základě znalosti polohy pacienta schopen zajistit rychlou dostupnost přístroje AED
Odkaz web aplikace ZDE.

First Respondeři
Zavedení first responderů, aktivovaných prostřednictvím speciální mobilní aplikace je vůbec prvním projektem svého druhu v České republice.
Jedná se o systém dobrovolníků, kteří jsou automaticky osloveni dispečerským softwarem v případě život ohrožujících stavů, především náhlé zástavy krevního oběhu.
Dobrovolníci jsou vyškoleni instruktory České resuscitační rady a ZZS KHK.
Pokud se nachází v okolí události s život ohrožujícím stavem, systém je automaticky vyhledá a naviguje na místo události, kde poskytují kvalifikovanou pomoc před dojezdem zdravotnické záchranné služby.
Odkaz web ZDE.