AED (Automatizovaný externí defibrilátor)

Automatizovaný externí defibrilátor je defibrilátor určený pro širokou veřejnost, který dodá srdci ve stavu komorové fibrilace, či komorové tachykardie řízený výboj sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu – tzv. defibrilaci.

Nastavení a funkce AED jsou provedeny tak, aby byly vestavěným počítačem řízeny automaticky a poskytovaly zachránci nejnutnější instrukce hlasově a na displeji.
Přístroj bez předem nalepených bezpečných elektrod a rozhodnutí automatiky nejde na rozdíl od ručně ovládaných (lékařských) defibrilátorů, vůbec spustit.
Pro bezpečnost zachránce byly vyvinuty 100 % bezpečné hands-free jednorázové samolepicí elektrody.
O vhodnosti podání automaticky nastaveného výboje rozhoduje jen počítač.
Všechny požadavky jsou zaměřeny na snadné používání nejen profesionálními zdravotníky, ale především pro zaškolené a zacvičené laické zachránce, kteří jsou těmi prvními zachránci a zahajují pomoc v prvních minutách.
V situaci náhlých zástav srdce rozhodují aktivní svědci příhody, zda budou vytvořeny podmínky pro obnovu činnosti srdce a pro rozšířenou odbornou KPR poskytovanou ZZS.
Praktické výsledky a zkušenosti s defibrilací na místě svědky příhody jsou ve světě velmi dobré.
Pokud byla provedena defibrilace do 3 minut, podařilo se dosáhnout 4 – 5 násobného zvýšení obnovení životních funkcí oproti srovnatelným regionům, které AED nebyly vybaveny.
Teoretická hranice je až 15 násobná.
Pokud byla dostupnost AED komplikovanější a defibrilace byla zahájena v 5 – 6 minutě, byla úspěšnost záchrany zvýšena na 2 – 3 násobek (teoreticky lze dosáhnout až 5 násobku).

Českou resuscitační radou a dalšími odbornými zdravotnickými institucemi je doporučeno, aby byla časná defibrilace poskytována tzv. autorizovanými osobami.
To jsou takové osoby, které úspěšně absolvují kurz, jehož součástí je i trénink použití AED.
Autorizovanými osobami mohou být lékaři, zdravotní sestry, zdravotní záchranáři, hasiči, policisté, pracovníci bezpečnostních agentur apod., jakož i občané kteří mají oprávnění poskytovat první pomoc na pracovištích nebo v obcích na základě absolvování kurzu.
Nejnižší věková hranice je v ČR prozatím 18 let.

Defibrilátor je umístěn ve vstupní chodbě městské knihovny Nové Město nad Metují (dále jen „MKN“).
Veřejně přístupný je tedy jen v otevírací době MKN.
Přístup k němu v době uzavření MKN mají pracovníci MKN, Policie České republiky, Městská policie Nové Město nad Metují a Hasiči Nové Město nad Metují.
Tito pracovníci absolvovali školení pro kvalifikované použití této záchranné techniky.