CO (oxid uhelnatý) - nebezpečí v domácnostiOxid uhelnatý je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při nedokonalém spalování a jeho nebezpečí je v tom, že je neviditelný a bez zápachu.
Vdechováním se váže na červené krevní barvivo a blokuje tak schopnost krve vázat a přenášet kyslík.
Prvními příznaky otravy je obvykle bolest hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost.
U postiženého je typické třešňové zbarvení kůže a sliznic.
Už koncentrace 0,05%, tj. 500 ppm, nebo asi 450 mg CO/m3 může zablokovat funkci u 50% hemoglobinu s následným kolapsem a smrtí.

Příklady přibližné doby vdechování a symptomy následků

50 ppm* - Maximální přípustná koncentrace pro nepřetržité vystavení zdravých dospělých jedinců po dobu 8 hodin.
400 ppm - Bolest přední části hlavy po 1-2 hod., životu nebezpečný stav po 3 h.
800 ppm - Nevolnost, závratě a křeče do 45 minut. Bezvědomí do 2 h. Smrt během 2-3 hodin.
6 400 ppm - Nevolnost, závratě a křeče během 1-2 minut. Smrt během 10-15 minut.

*Koncentrace CO ve vzduchu - (ppm = parts per milion; 1 % = 10 000 ppm)

Dodržováním základních návyků snížíme možnost otravy oxidem uhelnatý na minimum:

- Pravidelná údržba topidla (plynový kotel, průtokové ohřívače, kamna na tuhá paliva) a spalinových cest oprávněnou osobou 1 krát ročně.

- Zajistit topidlu dostatečný přívod vzduchu. V místnosti s topidlem necháváme vždy otevřené dveře do sousedních místností.

- Dejte velký pozor na zařízení vytvářející podtlak např. odtah digestoře v kuchyni nebo odtah na záchodě a v koupelně.
V topné sezóně, kdy jsou v provozu kamna nebo plynový kotel, můžete odtah bezpečně pouštět jen v případě, že máte v místnosti otevřené okno, aby vzduch z venku mohl proudit do bytu.
Pokud pustíte odtah při zavřených oknech, vytvoří se v bytě podtlak, který nasává spaliny bohaté na oxid uhelnatý z kotle a kouřovodu do místnosti. Komínový tah se obrátí.

Ovšem vždy zbývá malé, ale nezanedbatelné riziko případů závažných a neočekávaných poruch plynových spotřebičů, náhlé ucpání spalinových cest (zapadlý mrtvý pták v kouřovodu) nebo selhání lidského faktoru (chyba plynaře při seřízení kotle).
Pro pokrytí těchto neočekávaných rizik je rozumné pořídit si domů detektor oxidu uhelnatého, který měří jeho aktuální koncentraci a vydává varování při překročení bezpečnostního limitu.
Jeho cena začíná řádově již ve stokorunách.