Výjezdová jednotka
Činnost jednotky SDH Nové Město nad Metují:

Jednotka hasičů města Nového Města nad Metují, jejichž zřizovatelem je město Nové Město nad Metují, je zařazená na základě Zákona o PO 133/1985 Sb. ( ve znění pozdějších předpisů ) do kategorie JPO II/1 pro výjezdy k mimořádným událostem i mimo rámec působnosti obce.
Dále je jednotka zařazena do systému záchranných prací předurčených jednotek PO při dopravních nehodách na dálnicích a silnicích Královehradeckého kraje, v souladu s § 26 odst. (2) zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon o PO") se sbírkou pokynů náčelníka hlavní správy Sboru PO MV č. 8 ze dne 28.září 1994, ve znění pozdějších změn a v souladu s nařízením Královehradeckého kraje č. 1/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanovují podmínky zajištění plošného pokrytí území Královehradeckého kraje jednotkami PO a jejich zabezpečení jako typ jednotky JPO II - C. ( JPO II-typ "C" předurčená pro zásahy na vybraných úsecích čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla, hlavních dálkových silnicích s mezinárodním značením, na hlavních a vedlejších silnicích).
Jednotka hasičů města kategorie JPO II má v současnosti 44 členů složených ze čtyřech družstev ( SDH Nové Město nad Metují, SDH Krčín, SDH Vrchoviny a SDH Spy). Stálou pohotovost zajišťuje 12 členů jednotky dělených do tří družstev o zmenšeném početním stavu 1+3 ve 24 hodinové nepřetržité pohotovosti s výjezdem jednotky do 5 minut. Těmto členům náleží finanční odměna podle pokynu GŘ Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 54 ze dne 11.12.2003 ( stanovení zásad pro výkon služby a způsob odměňování členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí kategorie JPO II.).

CO ZABEZPEČUJEME:

hašení požárů
zásahy při dopravních nehodách
poskytování první předlékařské pomoci
vyprošťování osob pomocí speciální techniky
záchranu osob z jakéhokoliv prostředí
záchranné práce ve výškách a hloubkách
zásahy při úniku ropných látek
otevírání zámků v případě nebezpečí
záchranné práce při technologických poruchách
dopravu vody
požární asistenci při požárně nebezpečných pracích
požární preventivní kontroly
odchyt nebezpečného hmyzu

Výjezdová vozidla:


VozidloFinancování
CAS 20/9000/540 - S3R / Tatra 815-7provoz financuje
Město Nové Město n. M.
AS 20 - TA / Renault Mascott
DA 8 / Opel Movano - dopravní automobil
AZ 30 M1 Metz / Mercedes Benz - automobilový žebřík
DA 8 / Mercedes Sprinter - dopravní automobil
VEA 1 L1 Škoda Octavia
VEA 2 L2 VW Transporter
VEA 3 L3 VW Transporter
(družstvo Vrchoviny)
Ford Transit 2,2 TDCi - minibusprovoz financuje
SDH Nové Město nad Metují

Seznam členů výjezdové jednotky:

FunkceJménoDružstvo
velitel JSDHKábrt Zdeněk družstvo město
Nové Město n. Met.
zástupce velitele JSDHBejr Jiří
velitelé družstev Bc. Fanta Petr
Husták Lukáš
Novák Petr
technik JSDHUždil Jaroslav
Uždil Martin
hlavní strojník JSDHMudroch Ronald
strojníci družstev Chráska Jakub
Novák Lukáš
Široký Ladislav
Jiruška Lukáš
členové JSDH Čech Alex
Efenberk Ivan
Hvozdecký Tomáš
Kovář Miloš
Sopr Václav
Rousková Jana
Rücker Lukáš
Vyšata Stanislav
Scholz Stanislav