Mladí hasiči


Oddíl MH podporuje:

Oddíl MH podporuje:

Činnost mladých hasičů:

Přes 25 let pracuje v našem sboru oddíl Mladých hasičů. K jeho znovuzaložení došlo v době kdy byl dostavěn dnešní "Dům hasičů". Za ta léta prošlo oddílem několik generací dětí a z každé té generace vyrostlo několik jedinců, kteří jsou dnes v řadách dospělých a jsou aktivními členy až do dnešní doby. Některým se hasičské řemeslo stalo jejich celoživotním posláním a dnes tuto činnost vykonávají jako své hlavní zaměstnání.
Naší snahou je zábavnou formou seznamovat děti s požární ochranou. Pro některé děti, které již několik let oddíl MH navštěvují, by nebyl problém poradit si s likvidací menšího požáru či poskytnout první pomoc postižené osobě. Učí se zacházet s hasebními prostředky, základy topografie a ani turistika jim není nikterak cizí. A právě že jsou to mladí hasiči, jsou jim velmi blízké hasičské soutěže, kterých se koná během roku bezpočet, hlavně pak v jarním období. V zimě převládá teorie, soutěže zručnosti, vázání uzlů, šplh, poznávání topografických značek a další činnost, která se pak musí zúročit během soutěží. Hned jak sleze poslední sníh a terénní podmínky to dovolí, naloží se stříkačka, hadice, proudnice, rozdělovač a další potřebné věci a vyráží se cvičit na hřiště. To je teprve to správné show. Největší zájem o útočné proudy, tedy o samotné stříkání, ale nedá se nic dělat a každý musí znát všechno, nic se nedá uspěchat ani ošidit, vše musí na sebe navazovat a tzv. klapnout od začátku až do konce. Jen díky elánu, chuti do cvičení a pílí je možné se po závodech pochlubit dobrými výsledky. V posledních letech si novoměstští mladí hasiči nemohou stěžovat na neúspěchy.
Výsledky všech soutěží od roku 1995 jsou uvedeny na stránkách www.mladihasici.xf.cz. Veškerá činnost je se vší pečlivostí dokumentována v oddílové kronice, kterou si děti vedou sami. Asi největším cílem do budoucna je, navázat na úspěchy z osmdesátých let a znovu se probojovat do krajských kol hry PLAMEN. Dnes jim k tomu chybí snad jen více píle, spolupráce s rodiči a samozřejmě trochu víc toho sportovního štěstí.
Jak již je uvedeno, stránky kroniky jsou popsány nejen činností na sportovních kolbištích, ale činností odpočinkového a zábavného charakteru. Oddíly mladých hasičů se aktivně podílejí na pořádání dětských dnů plných soutěží, účastní se letních táborů, jezdí na víkendové výlety pod stany nebo v zimě do hor za sněhem, bruslení a zmiňovaná příprava.
Přejme si tedy i nadále, aby se našemu hasičskému potěru dařilo alespoň tak, jako doposud a pokud vy, ano vy, čtenáři těchto řádků nevíte do jakého kroužku své ratolesti přihlásit, zkuste to třeba do oddílu mladých hasičů. Každý má možnost přijít, pobavit se a něčemu se přiučit.

Přípravka MH Mladší žáci Starší žáci Dorost
Adamský Jindřich Doležal Jakub Čech Alexander Linke Lukáš
Beneš Tomáš Hejzlarová Lucie Černíková Vendula Myšičková Petra
Doležal Matěj Holanec Jakub Hejzlar Martin Přibyl Martin
Hojný Tomáš Hrdý Dominik Kadlec Aleš Rücker Lukáš
Charousek Jonáš Imlauf Lukáš Krug Daniel
Chvátal Adam Kábrt Patrik Kufelová Natálie
Janatová Andrea Kecová Karolína Myšičková Adéla
Ježková Eliška Krška Dominik Nový Štěpán
Kábrtová Natálie Kufel Matěj Stříbrný Filip
Krivčíková Anna Paluchník Michal
Laštovicová Marin Pekařová Hana
Macháně Martin Rohulán Marek
Martináková Kristýna Rohulánová Martina
Pekařová Adéla Rozsypal Josef
Prouzová Bára Semerák Marek
Reková Tereza Stříbrná Veronika
Roleček Vojtěch Špaček Oldřich
Skaláková Eliška Šrejbr Jakub
Stříbrný Jaroslav Štěpánová Kateřina
Svobodová Tereza Tóthová Natálie
Špačková Eliška Vlasák Daniel
Tomášová Adéla
Uhlířová Ema
Vaniš Matyáš
Zákravský Matěj
Žabková Petra

Vedení oddílu mladých hasičů:
Vedoucí MH Pomocní vedoucí Přípravka MH
Efenberková Eva
(hl. vedoucí)
Efenberk Ivan Uždilová Iva
(hl. vedoucí přípravky)
Rohulánová Šárka Novák Lukáš Jirušková Jitka
Uždil Martin Poul Ondřej Efenberková Eva ml.
Rohulán Jan
Rücker Lukáš
Urbaníková Radka


FOTOGALERIE z naší činnosti mladých hasičů viz. fotogalerie

VÝSLEDKY našich mladých hasičů od roku 1991

PODROBNÉ VÝSLEDKY jednotlivých soutěží - odkaz na web: www.mladihasici.xf.cz

PRAVIDLA MLADÝCH HASIČŮ Nové Město nad Metují


Podklady k přípravě členů kolektivu MH:
Ke stažení (z činnosti kolektivu MH):