Mladí hasiči


Vlastní webové stránky mladých hasičů: ODKAZ

Oddíl MH podporuje:

Oddíl MH podporuje:

Činnost mladých hasičů:

Přes 25 let pracuje v našem sboru oddíl Mladých hasičů. K jeho znovuzaložení došlo v době kdy byl dostavěn dnešní "Dům hasičů". Za ta léta prošlo oddílem několik generací dětí a z každé té generace vyrostlo několik jedinců, kteří jsou dnes v řadách dospělých a jsou aktivními členy až do dnešní doby. Některým se hasičské řemeslo stalo jejich celoživotním posláním a dnes tuto činnost vykonávají jako své hlavní zaměstnání.
Naší snahou je zábavnou formou seznamovat děti s požární ochranou. Pro některé děti, které již několik let oddíl MH navštěvují, by nebyl problém poradit si s likvidací menšího požáru či poskytnout první pomoc postižené osobě. Učí se zacházet s hasebními prostředky, základy topografie a ani turistika jim není nikterak cizí. A právě že jsou to mladí hasiči, jsou jim velmi blízké hasičské soutěže, kterých se koná během roku bezpočet, hlavně pak v jarním období. V zimě převládá teorie, soutěže zručnosti, vázání uzlů, šplh, poznávání topografických značek a další činnost, která se pak musí zúročit během soutěží. Hned jak sleze poslední sníh a terénní podmínky to dovolí, naloží se stříkačka, hadice, proudnice, rozdělovač a další potřebné věci a vyráží se cvičit na hřiště. To je teprve to správné show. Největší zájem o útočné proudy, tedy o samotné stříkání, ale nedá se nic dělat a každý musí znát všechno, nic se nedá uspěchat ani ošidit, vše musí na sebe navazovat a tzv. klapnout od začátku až do konce. Jen díky elánu, chuti do cvičení a pílí je možné se po závodech pochlubit dobrými výsledky. V posledních letech si novoměstští mladí hasiči nemohou stěžovat na neúspěchy.
Výsledky všech soutěží od roku 1995 jsou uvedeny na stránkách www.mladihasici.xf.cz. Veškerá činnost je se vší pečlivostí dokumentována v oddílové kronice, kterou si děti vedou sami. Asi největším cílem do budoucna je, navázat na úspěchy z osmdesátých let a znovu se probojovat do krajských kol hry PLAMEN. Dnes jim k tomu chybí snad jen více píle, spolupráce s rodiči a samozřejmě trochu víc toho sportovního štěstí.
Jak již je uvedeno, stránky kroniky jsou popsány nejen činností na sportovních kolbištích, ale činností odpočinkového a zábavného charakteru. Oddíly mladých hasičů se aktivně podílejí na pořádání dětských dnů plných soutěží, účastní se letních táborů, jezdí na víkendové výlety pod stany nebo v zimě do hor za sněhem, bruslení a zmiňovaná příprava.
Přejme si tedy i nadále, aby se našemu hasičskému potěru dařilo alespoň tak, jako doposud a pokud vy, ano vy, čtenáři těchto řádků nevíte do jakého kroužku své ratolesti přihlásit, zkuste to třeba do oddílu mladých hasičů. Každý má možnost přijít, pobavit se a něčemu se přiučit.

VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY mladých hasičů

VÝSLEDKY našich mladých hasičů od roku 1991

PODROBNÉ VÝSLEDKY jednotlivých soutěží - odkaz na web: www.mladihasici.xf.cz


Podklady k přípravě členů kolektivu MH:
Ke stažení (z činnosti kolektivu MH):