Významná ocenění"Čestné uznání SDH" obrželi:

"Čestné uznání OSH" obrželi:

"Čestné uznání KSH" obrželi:

Medaili "Za příkladnou práci" obdrželi:

Medaili "Za zásluhy" obdrželi:

Čestné uznání "ÚV SPO ČSR" obdrželi:

Čestné uznání "KV SPO" obdrželi:

Zlatou medaili SPO ČSR "Za věrnost" obdrželi:

Poděkování za nejvíce odpracovaných hodin zdarma při výstavbě nové požární zbrojnice (1970-1974) obdrželi:

Odznak odbornosti "Vzorný požárník II. stupně" obdrželi:

Medaili "Za věrnost 10 let " obdrželi:

Medaili "Za věrnost 20 let " obdrželi:

Medaili "Za věrnost 30 let " obdrželi:

Medaili "Za věrnost 40 let " obdrželi:

Medaili "Za věrnost 50 let " obdrželi:

Medaili "Za zásluhy o výchovu " obdrželi:

Medaili "Za odvahu a statečnost " obdrželi: prokázanou při povodních v létě 1998

"Medaile sv. Floriána " obdrželi:

"Čestné uznání SH ČMS " obdržel:

Medaili "Za mimořádné zásluhy " obdrželi:

"Řád sv. Floriána " obdržel:

Titul a odznak "Zasloužilý hasič" obdržel: