Výjezdy jednotky


Rok 2024     Rok 2023     Rok 2022     Rok 2021     Rok 2020     Rok 2019     Rok 2018     Rok 2017     Rok 2016     Rok 2015     Rok 2014     Rok 2013     Rok 2012     Rok 2011     Rok 2010     Rok 2009     Rok 2008     Rok 2007     Rok 2006     Rok 2005     Rok 2004     Mimoř. zásahy


Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  Statistika 

Leden:
6.1. - otevření bytu na žádost PČR, Nové Město n. M., ul. Nad Stadionem
8.1. - spadlý strom na vozovku, Nové Město n. M. - Sendraž
8.1. - dopravní nehoda os. automobilu, Nové Město n. M. - Spy (směr Běstviny)
9.1. - vozidla zapadlá a zavátá na vozovce, Nové Město n. M. - Vrchoviny (směr Šonov)
9.1. - vyproštění kamionu, Nové Město n. M. - Vrchoviny (směr Náchod)  
10.1. - stromy hrozící pádem, Nové Město n. M., (směr Slavoňov - Ve Vilách)
10.1. - odstranění stromů hrozících pádem, Nové Město n. M. (směr Slavoňov - Ve Vilách)  
11.1. - vyproštění kamionu z příkopu, Nové Město n. M. - Spy
12.1. - vytažení vozidla z příkopu, Nové Město n. M. (směr Zákraví)  
13.1. - vytažení nákladní soupravy z příkopu, Nové Město n. M., ul. Sokolská
17.1. - požár v kotelně rodinného domu, Bohuslavice n. M.  
17.1. - srážka dvou osobních automobilů, Černčice
24.1. - požár sazí v komíně, Nové Město n. M. - Krčín, ul. Dobrušská
25.1. - otevření bytu, Nové Město n. M., ul. Malecí
27.1. - požár střechy rodinného domu, Dobruška, ul. Křovická
28.1. - vyproštění kamionu, Nové Město n. M., (směr Černčice)
30.1. - transport pacienta do ZZS, Nové Město n. M., ul. 28. října   č. výjezdu: 17


Únor:
2.2. - dopravní nehoda - sražený chodec, Nové Město n. M., ul. T.G.Masaryka
3.2. - uvízlý kamion pod železničním viaduktem, Nové Město n. M. - Vrchoviny
3.2. - odstranění sněhových převisů z MŠ, Provodov - Šonov
3.2. - dopravní nehoda - kamion na boku v příkopu, Nové Město n. M. (směr Spy)
3.2. - vytažení zapadlého kamionu, Nové Město n. M. , ul. G.Klapálka
4.2. - dopravní nehoda os. automobilu, Nové Město n. M. (směr Černčice)
5.2. - odstranění sněhového převisu z budovy stacionáře, Nové Město n. M., ul. Rašínova
7.2. - vytažení os. automobilu ze sněhu, Nové Město n. M., ul. Třešňová
10.2. - srážka 3 os. automobilů, Vrchoviny (směr Náchod)
12.2. - srážka 2 os. automobilů, Nové Město n. M., ul. Náchodská
20.2. - os. automobil na střeše, Nové Město n. M. - Náchod (odbočka Bražec)
25.2. - vyproštění nákladního automobilu z příkopu, Nové Město n. M. - Vrchoviny  
26.2. - požár v kotelně rodinného domu (uhašen před příjezdem jednotek), Provodov - Šonov   č. výjezdu: 30


Březen:
1.3. - požár v kotelně ZŠ (uhašen před příjezdem jednotek), Nové Město n. M., ul. Komenského
3.3. - dopravní nehoda, Provodov - Šonov  
10.3. - požár zemědělské usedlosti, Olešnice v O. h. (okres Rychnov n. K.)  
13.3. - požár komínového tělesa, Dobruška, ul. Radima Drejsla
22.3. - na žádost MP odstranění olejové skvrny z vozovky, Nové Město n. M., Žižkovo náměstí   č. výjezdu: 35


Duben:
10.4. - požár stohu, Bohuslavice nad Metují  
12.4. - požár automobilu, Nové Město n. M., , ul. ČSA
19.4. - vyproštění kamionu z příkopu, Nové Město n. M. - Spy  
27.4. - opětovný požár stohu, Bohuslavice nad Metují   č. výjezdu: 39


Květen:
4.5. - planý poplach (požár stodoly), Slavoňov
5.5. - spadlý strom na vozovku, Nové Město n. M. - Spy
6.5. - požár odpadkového koše, Nové Město n. M., ul. Malecí
16.5. - požár v bytě (uhašen majitelem) a transport do ZZS, Nové Město n. M., ul. Dukelská  
17.5. - požár stohu, Černčice  
19.5. - zatopení prodejny (prasklé vodovodní potrubí), Nové Město n. M., ul. T.G.Masaryka  
20.5. - požár autodílny, Nové Město n. M., ul. Krátká  
24.5. - vyproštění nákladního automobilu z příkopu, Nové Město n. M. - Vrchoviny
29.5. - dopravní nehoda, Nové Město n. M., ul. Komenského   č. výjezdu: 48


Červen:
2.6. - vzpříčený kamion, Černčice  
5.6. - úklid rozbité výlohy, Nové Město n. M., ul. Nádražní
5.6. - otevření bytu, Nové Město n. M., ul. Dukelská
5.6. - otevření autobobilu, Nové Město n. M. - Letiště
6.6. - pořár cca 0,5 ha na místě lesní těžby, Nový Hrádek - Doly
7.6. - zahoření zásuvky v bytě, Nové Město n. M., ul. Husova
8.6. - požár automobilu, Nové Město n. M. - Vrchoviny  
12.6. - odstranění dvou spadlých stromů, Nové Město n. M. - Peklo
18.6. - pomoc ZZS s transportem pacienta, Nové Město n. M., ul. Na Bořetíně
21.6. - kamion zapadlý mimo vozovku, Nové Město n. Met. (směr Vrchoviny)  
28.6. - otevření bytu na žádost policie, Nové Město n. Met., ul. ČSA   č. výjezdu: 59


Červenec:
2.7. - požár ve výrobním objektu, Nový Hrádek - Rzy
5.7. - odstranění spadlého stromu přes cestu vlivem sesuvu stráně Nové Město n. M. - směr Blažkov
8.7. - požár přádelny ve firmě Clasic Cotton, Jaroměř - Josefov, ul. Průmyslová  
8.7. - požár hromady klestů u potoka Janovský, Nové Město n. M. (směr Zákraví, kolem Janovského potoka)
9.7. - požár elektroinstalace v bytě, Nové Město n. M., ul. ČSA  
15.7. - spadlý strom přes cestu, Nové Město n. M. (směr Sendraž)
16.7. - požár paseky, Nové Město n. M., ul. Leštinská
16.7. - dopravní nehoda, Nové Město n. M., ul. T.G.Masaryka  
17.7. - záchrana osob z převráceného člunu, přehrada Rozkoš
18.7. - osobní automobil v příkopě, Nové Město n. M., ul. TGM
18.7. - otevření bytu, Nové Město n. M., ul. Malecí
20.7. - spadlý strom přes cestu, Nové Město n. M. (směr Peklo)  
20.7. - požár v bytě (připálené jídlo na plotně), Náchod, ul. Raisova     č. výjezdu: 72


Srpen:
1.8. - dopravní nehoda, Dlouhé Rzy
7.8. - odčerpání vody z prasklého vodovodního potrubí, Nové Město n. M., Žižkovo náměstí  
13.8. - únik ropných produktů na vozovku, Nové Město n. M., ul. Českých Bratří
14.8. - zatopený sklep, Nové Město n. M., Husovo náměstí
14.8. - únik oleje z osobního vozidla, Nové Město n. M., ul. TGM
15.8. - únik oleje z osobního vozidla, Nový Hrádek, ul. Náchodská
16.8. - odstranění vzpříčeného kamionu, Nové Město n. M. - Vrchoviny  
23.8. - odstranění nalomené větve a dvou stromů, Nové Město n. M. (směr Peklo)
23.8. - transport pacienta do ZZS, Nové Město n. M., ul. Generála Klapálka   č. výjezdu: 81


Září:
3.9. - otevření bytu, Nové Město n. M., ul. Komenského
4.9. - požár os. automobilu, Nové Město n. M., ul. Náchodská  
10.9. - dopravní nehoda dvou os. automobilů, Nové Město n. M., ul. Sokolská  
10.9. - odklizení balvanů z vozovky, Nové Město n. M. (směr Peklo)
12.9. - požár půdních prostor bytového domu, Opočno, ul. Nádražní  
16.9. - dopravní nehoda dvou os. automobilů, Vrchoviny (směr Náchod)  
20.9. - otevření bytu na žádost PČR, Nové Město n. M., ul. Zborovská
21.9. - otevření bytu a transport pacienta do ZZS, Nové Město n. M., ul. Přibyslavská
27.9. - dopravní nehoda os. automobilu a autobusu, Nový Hrádek - Rokol  
28.9. - otevření bytu a transport pacienta do ZZS, Nové Město n. M., ul. Rašínova
29.9. - čerpání zatopených sklepů, Nové Město n. M., ul. Klosova
30.9. - otevření bytu na žádost PČR, Nové Město n. M., ul. TGM   č. výjezdu: 93


Říjen:
3.10. - transport pacienta do ZZS, Nové Město n. M., ul. Klosova
9.10. - požár os. automobilu po nárazu do stromu, Černčice (směr Vršovka)  
11.10. - transport pacienta do ZZS, Nové Město n. M., ul. TGM
12.10. - odstranění stromu spadlého na el. vedení, Nové Město n. M. (směr Jestřebí)
14.10. - požár stromu, ul. Pod Výrovem
18.10. - požár v textilním závodě, Nové Město n. M., ul. Rašínova  
29.10. - požár silážní věže, Mezilesí (směr Sendraž)     č. výjezdu: 100


Listopad:
6.11. - planý poplach (strom hrozící pádem - nepotvrzeno), Blažkov (směr Mezilesí)
8.11. - pomoc s nepojízdným kamionem, Nové Město n. M. - Vrchoviny  
12.11. - dopravní nehoda, mezi Novým Městem n. M. a Nahořanami
17.11. - dopravní nehoda, Nové Město n. M. (směr Blažkov)
17.11. - odtažení nepojízdného kamionu, Nové Město n. M., ul. Černčická
21.11. - transport pacienta do ZZS, Nové Město n. M., ul. Černčická
23.11. - vyproštění zapadlého nákl. automobilu, Nové Město n. M., ul. Havlíčkova  
29.11. - otevření zamčeného, nastartovaného automobilu, Nové Město n. M., ul. Řadová   č. výjezdu: 108


Prosinec:
1.12. - otevření bytu na žádost PČR, Nové Město n. M., ul. Nad Stadionem
1.12. - odstranění stromů spadlých na vozovku, Nové Město n. M. (směr Jestřebí)
1.12. - vyproštění zapadlých automobilů, Vrchoviny (směr Náchod)
1.12. - odstranění stromů spadlých na vozovku, Nové Město n. M. (směr Rezek)
2.12. - vyproštění zapadlého nákl. automobilu, Nové Město n. M. (směr Spy)  
3.12. - vytažení os. automobilu z příkopu, Nové Město n. M., ul. TGM
5.12. - otevření bytu, Nové Město n. M., ul. Malecí
6.12. - vyproštění nákl. automobilu, Nové Město n. M., ul. Černčická  
6.12. - požár kontejneru, Nové Město n. M., ul. Školní
8.12. - odstranění stromu spadlého na vozovku, Nové Město n. M. (směr Peklo)
9.12. - upadlý návěs nákl. automobilu, Nové Město n. M., ul. Dobrušská
12.12. - náraz os. automobilu do stromu, Nové Město n. M., ul. Nádražní  
13.12. - vyproštění automobilu, Nové Město n. M., ul. Nádražní
13.12. - otevření bytu na žádost PČR, Nové Město n. M., ul. Komenského
15.12. - os. automobil v příkopě na střeše, Nové Město n. M. (směr Černčice)  
17.12. - vyproštění dvou os. automobilů z příkopu, Nové Město n. M. - Spy  
17.12. - otevření bytu, Nové Město n. M., ul. TGM
20.12. - vyproštění zapadlého autobusu, Lhota u Nahořan
23.12. - požár osobního automobilu, Nový Hrádek
27.12. - transport pacienta do vozidla ZZS, Nové Město n. M., ul. Husova   č. výjezdu: 128


Statistika výjezdů za rok 2010:
Jednotka zasahovala celkem u 128 událostí, z toho:

29 x požár všeho druhu
27 x dopravní nehoda
0 x živelná pohroma
2 x únik nebezpečných chemických látek
68 x technická havárie
2 x planý poplach
Průměrně naše jednotka vyjížděla každý třetí den.


nahoru